רישיון נשק:

משרדנו מגיש בקשות להוצאת רישיון נשק או בקשות להחזרת נשק שנלקח על ידי המשטרה עקב מעצר או עיכוב או תיק שנפתח כנגד המחזיק, כל מקרה לגופו.

לקוח של המשרד שהוגשה נגדו תלונת שווא בעבירת אלימות במשפחה ונשקו הוחזר לו.

© 2020 כל הזכויות שמורות לעו"ד משה בן יקר

  • LinkedIn
  • Twitter