Newspapers

מן העיתונות והתקשורת:

IMG_6245_edited.jpg
Image by Divanildo silva
IMG_4375_edited.jpg

בית משפט השלום בבית שמש נמנע מלהרשיע קצין במילואים שהסיע שוהה בלתי חוקי  וגזר עליו עונש של 140 שעות לציבור שופט בית משפט השלום בבית שמש , שמעון שטיין, נמנע מלהרשיע רס"ן במילואים שהסיע פועל תושב השטחים ללא אישורי שהייה בישראל.

בכתב האישום נטען כי ביולי 2006 הסיע הנאשם פועל ששהה בישראל בניגוד לחוק. לפי כתב האישום, הסיע הנאשם את השוהה הבלתי חוקי מקריית ארבע לכוון בית שמש. התביעה טענה במשפט כי הנאשם אסף את השוהה הבלתי חוקי תוך התעלמות מהסיכון הטמון בהסעת מי שאינו מוכר לו לתוך תחומי ישראל.

סנגורו של הנאשם, עו"ד משה בן יקר, ביקש מבית המשפט להמנע מהרשעת הנאשם, הסניגור טען כי מדובר בנאשם שעשה טובה לחברו שהיה מגוייס למילואים בצו 8 וביקש ממנו לאסוף פועל. לטענת הסניגור, כאשר הנאשם הגיע למקום האיסוף שנקבע המתינו לו בנו של הפועל ואחיו של הפועל שאינו מצוייד באישורים הדרושים ,ושהנאשם הסיע אותו לתוך ישראל בלי לדעת שלאחיו של הפועל אין אישורים. כמוכן הדגיש עו"ד בן יקר כי הנאשם הוא מלח הארץ , אדם נורמטיבי שזו היא מעידתו הראשונה וכי נטל חלק פעיל במבצע עופרת יצוקה.

השופט שטיין החליט להמנע מהרשעת הנאשם וגזר עליו 140 שעות לשירות הציבור. "אכן זהו מקרה יוצא דופן", ציין השופט, "הנסיבות של ביצוע העבירות אכן מקילות. על אף העמדה העקבית של בית משפט במקרים אלו להרשעה ואף למאסר בפועל , אני סבור כי בעניינו התקיימו התנאים החריגים המאפשרים לבית משפט שלא להרשיע את הנאשם". עוד כתב השופט כי "בהתחשב בכל האמור, בעברו הנקי ובעובדה כי נטל אחריות ולמד הלקח וכי הסיכוי שיחזור על ביצוע עבירה מסוג זה נמוכה ביותר , אם לא אפסית , ובנזק הקשה העלול    .להיגרם  לו עקב הרשעתו , מצאתי שלא להרשיעו פורסם  ב"כל העיר " /אבי פוגל -  13.3.09 ,גיליון 1593)."