מחיקת רישום משטרתי /פלילי:

 

במידה ויש לך רישום פלילי במשטרה ,תיקים סגורים המופיעים בגיליון הרישום (תיקים שנסגרו מנסיבות כגון: חוסר עניין לציבור, חוסר ראיות) ניתן לפנות למשרדנו לביטול הרישום המשטרתי.

קיימים קריטריונים למחיקת הרישום הפלילי בין היתר בודקים באילו עבירות מדובר וברמת החומרה של העבירות וכן בחלוף הזמן מאז ביצוע העבירה מספר הרישומים ומועדם ועוד.

במקרים המתאימים, משרדנו מגיש בקשות למשטרת ישראל על מנת לבטל את הרישום הקיים. ביטול הרישום מעניק הזדמנות לפתיחת דף חדש בחיים.

המשרד מלווה את המבקש החל מאיסוף המסמכים הרלבנטיים לבקשה, סטטוס הלקוח ומסמכי הלקוח נבחנים במשרדנו,  במידה והלקוח עומד בקריטריונים למחיקת הרישום הפלילי הבקשה מוגשת, סינון הבקשות מוביל להצלחות בהיענות המשטרה למחיקת הרישום הפלילי.

Document Shredding