בקשות חנינה:

משרדנו מגיש בקשות חנינה לנשיא המדינה, בקשותינו נענו בחיוב ולקוחותינו זכו לחנינה.

סמכותו של כבוד נשיא המדינה לפי סעיף 18 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים , התשמ"א -1981: הנשיא רשאי לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה שחלות על הרשעתו של נאשם בדיון פלילי ומרגע חתימתו' תקופת המחיקה שחלה על ההרשעה תסתיים.

סמכותו של כבוד הנשיא למחיקת רישום פלילי נוגעת רק לרישומים שהם תוצאה של דיון פלילי בבית משפט שלא הסתיים בזיכוי הנאשם.

 

דוגמא לבקשת חנינה שהוגשה על ידי משרדנו -  חייל משוחרר שהורשע בעבירת סמים בבית דין צבאי, הנשיא נענה בחיוב לבקשתנו  ומחק את הרשעתו בדין

Scan_20170918_093523_edited_edited.jpg