050-8616369

רישוי כלי ירייה

במקרים רבים שוטרים המגיעים לזירת אירוע, מחרימים את נשקו האישי של חשוד הנושא נשק ברישיון , גם במקרים בהם לא היה שימוש בנשק בזמן האירוע והאקדח

לדוגמא היה נעול בכספת.

בתיקי אלמ"ב (אלימות במשפחה) החרמת נשק אישי זה עניין  שבשגרה, לעיתים בנסיבות מוצדקות ולעיתים בנסיבות שאינן מוצדקות.

הנשק מועבר לתחנה לאכסון ושמירה, בד בבד בהמלצת משטרת ישראל הרישיון לכלי ירייה יבוטל.

הנשק נמצא בדרך כלל בהפקדה עד לסיום ההליכים בתיק, לעיתים התיק הנסגר ולעיתים ההליך מועבר לערכאות משפטיות.

בעל הנשק רשאי להגיש ערר על החלטתו של פקיד רישוי ,במידה ועמד בתנאי הסף לקבלת רישיון לכלי ירייה, על החלטת הועדה ניתן לערער בבית משפט.

משרדנו מטפל בהחזרת רשיונות נשק והחזרת נשק אישי  אנו מגישים   עררים לפקיד רישוי במשרד לביטחון פנים.

מצורף בזאת  דוגמא להחלטת פקיד רישוי  להחזרת רשיון הנשק  ונשקו האישי של לקוח אשר יוצג על ידינו בתיק אלמ"ב.

InkedScan_20170618_095942_LI-791x1024[1]