050-8616369

עורך דין צבאי

סעיף 316 לחוק השיפוט הצבאי קובע, כי כל חייל העומד לדין בבית דין צבאי רשאי להיות מיוצג ,בין היתר, על ידי סניגור פרטי שהינו בעל אישור הופעה בפני בתי דין צבאיים. (עו"ד משה בן יקר מוסמך לייצג חיילים בבתי דין צבאיים החל משנת 2001)

המערכת הצבאית מנהלת יחידות חקירה ושיפוט בנפרד מהמערכת האזרחית, חיילים או אזרחים חשופים לחקירת משטרה צבאית חוקרת (מצ"ח)  ובהתאם להתפתחות החקירה יובאו בפני בית דין משמעתי או בית דין צבאי להארכת מעצרם ובהמשך חשופים להגשת כתב אישום.

בדומה להתנהלות במערכת האזרחית ,הייעוץ הניתן בשלב החקירה הוא מהותי ומשמעותי, החייל לאחר היוועצות עם עו"ד משה בן יקר מבין כיצד לשמור על זכויותיו. חשוב להבהיר  מרגע שהחייל בא במגע עם שוטר צבאי או חוקר צבאי  כל דבר שייאמר על ידו בדיבור או בהתנהגות מסוימת יגרום להפללתו ועל כן עליו לשמור על זכויותיו הבסיסיות בדבר התייעצות עם עורך דין הבקיא בתחום הפלילי והפלילי צבאי, מנקודה זו חשוב להתייעץ עם משרדנו על מנת לשמור על הליך חקירה הוגן ולמנוע מעצר או כתב אישום עתידי.

משרדנו תומך בחייל בהליך המשמעתי צבאי , החל ביעוץ  טרם חקירה, הכנת החייל לדיון משמעתי , וכן במקרים מסוימים בהכנת חוות דעת כתובה אשר תוגש לשולחנו של קצין השיפוט הצבאי.

משרדנו נותן ייצוג לחיילים גם בהליך הנערך בבית הדין הצבאי לתעבורה, במקרים מתאימים מוגשת בקשה לסגן הפרקליט הצבאי הראשי לביטול כתב אישום בענייני תעבורה.