050-8616369

עבירות צווארון לבן

"צווארון לבן" הוא לא מונח משפטי ,מדובר במונח שהשתרש בחברה ומתייחס  לעובדים במגזר הבינוני ומעלה  שהסתבכו בעבירות פליליות  כגון: מרמה, זיוף, שוחד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מחשב,שימוש במידע פנים, מס וכו'.

בדרך כלל מדובר באנשים שהינם משכילים , נורמטיבים , המועסקים במגזר הפרטי או הממלכתי המנצלים את מעמדם ומבצעים עבירות כנגד רשויות ופרטים.

בשנה האחרונה המדיה מוצפת בחשדות לשחיתות בקרב נבחרי ציבור או עובדי ציבור שהיו מעורבים בשחיתות ציבורית "הכלי היעיל" להגיש כתב אישום כנגדם הוא שימוש ב"עבירת סל" מרמה והפרת אמונים (סעיף 284 לחוק העונשין , התשל"ז 1977) מדובר בניסוח מעורפל של העבירה היא אינה מפורטת והינה כללית בכוונה תחילה. המצב המשפטי הקיים מונע מעובדי ציבור להבין מתי הם "נמצאים על הקצה" ומתי הם פועלים בתום לב.

קבלת ייעוץ משפטי בטרם חקירה תוביל אותך קרוב יותר לחוף מבטחים.