050-8616369

עבירות סמים

לאחרונה יש עלייה בשימוש בסמים "קלים" (לא חוקיים) בקרב מבוגרים, נוער וצעירים לעיתים גם  סמים קשים. כל עוד הסמים אינם חוקיים גורמי המשטרה אוכפים את החוק.

לאחרונה נפוץ "סמי פיצוציות" – סמים הנמכרים בפיצוציות החל מחגיגת, מבסוטון, נייס גיי, כל הזמן מוסיפים שמות חדשים ומשונים ,לעיתים הם מעורבבים עם חומרים מסוכנים ביותר לבריאות , מדובר בסמים שאינם חוקיים והרכיבים העיקריים (כגון קטינול) מופיעים בפקודת הסמים המסוכנים!!

פקודת הסמים המסוכנים מתעדכנת כל הזמן בחומרים חדשים שנקלטים בפקודה.

עבירות סמים בצבא:

קיימים מספר דרכים של מעורבות  בסמים בלתי חוקיים שעלולים לסכן את החירות שלך ולחבל בקריירה הצבאית וכן להטיל דופי בעתידך כאזרח מהשורה  ואילו הם:

1.      בדיקה חיובית לסמים בלתי חוקיים.  (מריחואנה, MDMA ,קוקאין, אקסטזי, "סמי פיצוציות" למיניהן)

2.      סירוב למתן בדיקה גופנית לגילוי סמים  

3.      החזקה או שימוש בסמים

4.      תווך או אספקה או סחר בסמים חלוקה תפוצה

5.      גידול הפקה הכנה

כל זרועות הצבא מגלים אפס סובלנות בגישתם לשימוש בסמים והמדיניות בה נוקט הצבא כלפי עברייני סמים היא תקיפה ונחרצת , במידה ונאלצת לתת בדיקת סמים צור קשר עם עו"ד משה בן יקר לקבלת ייעוץ משפטי.

החלטות סגירת תיקים בעבירות סמים

החלטות סגירת תיקים בעבירות סמים

אי הרשעה