050-8616369

עבירות איכות סביבה ותשתיות

המשרד לאיכות הסביבה פועל להגברת אכיפת חוקי הסביבה במדינת ישראל, האכיפה מתבצעת על ידי "המשטרה הירוקה"  המשלבת בנוסף לאנשי איכות הסביבה גם שוטרים ממשטרת ישראל , האכיפה מתבצעת כנגד עבירות כגון: הזרמת שפכים, הטמנת פסולת באתרים פיראטים, גניבת חול ועוד.

האכיפה המנהלית מתבצעת על ידי  קיום ביקורות בעסקים, מפעלים, רשויות, וכן אצל מזהמים פרטיים, המשטרה הירוקה פועלת במספר דרכים למיגור עברייני איכות סביבה על ידי ביצוע סיורי שטח, איסוף מודיעין תוך שימוש במארבים, הקלטות , צילומי אויר.

חשוב לדעת בסמכות ה"משטרה הירוקה" לבצע חקירות וכן לערוך שימוע לחשוד בעבירה ואף להגיש כתבי אישום כנגד מזהמים, בטרם הגעתך לחקירה או שימוע חשוב שתתייעץ עם משרדנו.