050-8616369

ייצוג קטינים בבית-המשפט לנוער

קטין (כל אדם מתחת לגיל 18 ) יישפט בבית משפט לנוער, בהתאם לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) התשל"א 1971 , בבית משפט זה נשפטים קטינים המעורבים בפלילים. הדיונים מתנהלים בדלתיים סגורות.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג קטינים בבתי משפט לנוער.