050-8616369

ייצוג נפגעי עבירה

חוק זכויות נפגעי עבירה הוא החוק המסדיר את זכויותיו של נפגע העבירה בהליך של המשפט הפלילי. בהליך הפלילי, גורמי החקירה (פרקליטות, תביעות) הן האחראיות על ניהול כתב האישום כנגד הנאשם. נפגע העבירה איננו צד פורמלי לכתב האישום. אולם, נפגע/ת העבירה זכאי לקבל מידע עדכני על התנהלות ההליך ועל זכויותיו בו. כגון: צווים המרחיקים את הפוגע מסביבתו של הנפגע.

כנפגע/ת עבירה עומדת לך הזכות לייצוג משפטי , משרדנו מתמחה בייצוג נפגעי עבירה.