050-8616369

חנינה מהנשיא

בתוקף סמכותו של כבוד נשיא המדינה לפי סעיף 18 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים , התשמ"א -1981 הנשיא רשאי לקצר את תקופות ההתיישנות והמחיקה שחלות על הרשעתו של נאשם בדיון פלילי ומרגע חתימתו תקופת המחיקה שחלה על ההרשעה תסתיים.

סמכותו של כבוד הנשיא למחיקת רישום פלילי נוגעת רק לרישומים שהם תוצאה של דיון פלילי בבית משפט שלא הסתיים בזיכוי הנאשם!
 
 
(נושא מחיקת תיקים משטרתיים שנסגרו מנימוקים של חוסר ראיות , חוסר עניין לציבור וכו' איננו מצוי בתחום סמכותו של נשיא המדינה אלא בסמכות ראש האגף לחקירות ולמודיעין וראש מדור מידע פלילי ראה: מחיקת רישום פלילי)