050-8616369

הליכי חקירה

המשטרה תפתח בחקירה מרגע שנודע על חשד לביצוע עבירה או הוגשה תלונה בעניין , קיימות רשויות נוספות שבסמכותן לפתוח בחקירה כגון: רשות המיסים, הרשות להגבלים עסקיים וכדומה.

החשוד יוזמן לחקירה בו ביום או כמה ימים אחרי ולעיתים זה עניין של חודשים. עם זאת, ברגע שהמשטרה מתקשרת לחשוד ומזמנת אותו אליה, עליו לפנות מיד לעורך דין המתמחה במשפט פלילי, על מנת שיסייע לו בעזרת מומחיותו לסיים את ההליך באופן הנכון ביותר.

החקירה מתחילה מרגע שבאת במגע עם איש חוק, החושד שזה מקרוב בוצעה עבירה. שוטר החוקר אדם החשוד בביצוע עבירה חייב להזהירו תחילה כי אין הוא חייב לומר דבר העלול להפלילו וכל דבר שיאמר יירשם ויוכל לשמש ראיה נגדו וכי הימנעותו מלהשיב על שאלות עשויה לחזק את הראיות נגדו.

לצורך החקירה בסמכותה של המשטרה לחקור חשודים ועדים לעצור חשודים ולבצע חיפוש ולתפוס חפצים (מכונית , מחשב וכו). במקרים מסוימים לאחר סיום החקירה או במהלכה בסמכותה של המשטרה לבצע מעצר לצורכי חקירה ("מעצר ימים") הארכת המעצר תתבצע דרך הבאת החשוד לבית משפט בפני שופט מעצרים שיחליט אם יש עילה להארכת מעצר. במידה ויוגש כתב אישום במהלך המעצר בסמכות התביעה לבקש מעצר עד סיום הדיונים בבית משפט ("מעצר עד תום ההליכים").

נחזור להליך החקירה, עם סיום החקירה החומר יועבר לתובע משטרתי אשר יחליט על סגירת תיק או הגשת כתב אישום לבית משפט.

זכור חשיבות עליונה בהליך הפלילי להיוועץ עם עורך דין בטרם החקירה ובייצוג בבית  

 משפט.

גורמי חקירה (משטרה, מצ"ח, רשות המיסים, הרשות להגבלים עסקיים וכיו"ב) יפתחו בחקירה פלילית מעת שנודע להם על ביצוע עבירה. במסגרת החקירה מבררים עובדות, גובים עדויות וזאת על מנת לאסוף ראיות , כל זאת על מנת לשמור על הסדר הציבורי.

השלב שלפני החקירה הוא השלב הקריטי ביותר , על כן אם זומנת לחקירה או לעדות פנה מיד למשרדנו לקבלת ייעוץ משפטי.